Op deze website vind je filmpjes over vaktherapie.

 

Zowel van vaktherapeuten die uitleggen wat beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie inhoudt.

 

Maar ook van mensen die een van deze vormen van vaktherapie hebben gevolgd, en vertellen over hun ervaringen.